Öğrenimin Kişiselleştirilmesi

           Kişiselleşme her geçen gün biraz daha fazla ön plana çıkıyor. Konutlar, teknolojik araç-gereçler, tekstil malzemeleri vb. kişilerin farklı tercihlerine imkan verecek şekilde üretiliyor. Tüm bu gelişmeler, bireye verilen önemin arttığını, bireyin kişiliğini ortaya koymada özgürleştiğini göstermektedir. Aynı durum bireylerin okul ortamında  öğrenme yolları için de geçerli olmalıdır. Tek tip yapılan öğretim yerine çeşitli öğrenme stillerini kullanmaya ve geliştirmeye fırsat veren öğrenme etkinliklerine yer verilmedir.

yeni-bit-eslem-resmi

            Sanayi toplumlarındaki fabrika benzeri okullarda tek tip birey yetişme modeli artık çok gerilerde kaldı. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren Piaget’in, Gagne’nin, Bloom’un, Maslow’un çalışmalarının etkileri görülmeye başlamıştır. Bunlar bilişsel ve hümanistik kuramlardır. Bilişsel süreçlerin yanında kişilerin hangi yollarını kullanarak öğrendikleri de dikkate alınmaya başlamıştır. Kişilerin öğrenme yolları eğitim literatüründe onların öğrenme stili olarak kabul edilir.

        Her bireyin farklı özgeçmişi, güçlü ve zayıf olduğu alanlar, sorumluluk duygusu, motivasyon düzeyi ve farklı çalışma alışkanlıkları vardır. Öğrenme stili kişisel öğrenme yolumuzdur. Öğrenme stili parmak izi kadar kişiye özgüdür aslında. Hatta öğrenme stilleri aynı olan iki kişi bile yoktur. Herkesin öğrenme tür, hız ve kapasitesinin farklıdır. Uygun öğrenme olanağı sağlandığında herkes öğrenebilir. Öğrenciye kendisi için yabancı olan bir hız, ritim ya da dikkat süresi uygulanırsa, öğrenme çok düşük düzeyde gerçekleşir ya da hiç gerçekleşmez.

          Çoğu kişi lise ve üniversite öğreniminde üst düzey matematiksel bilgileri çeşitli alıştırma ve tekrarlarla öğrenmiştir. Oysa bir matematikçi için bu konuları öğrenmek diye bir şey yoktur, o bu konuları algılar. Birçok müzisyen, sporcu ve dil bilimci için de kendi öğrenme stillerine uygun öğretimle daha iyi öğrenirler.

           Bir çocuğun yeteneğini ve güçlü yanlarını ortaya çıkarmak için öğretmenin rehberliği çok önemlidir. Örneğin Süheyl ve Behsat Uygur kardeşler bugün kendileri gibi tiyatro oyuncusu olan babaları tarafından yönlendirilmeseler bu kadar başarılı olmayabilirlerdi belkide. Öğretmen öğrenciler arasındaki faklılıkları gözeterek eğitim programlarını ve ortamlarını düzenlemelidir. Her öğretmenin ders işleme biçimleri farklıdır. Bazıları ilke ve kavramlara, bazılarıysa uygulamalara; bazıları ezberlemeye, bazılarıysa anlamaya önem verirler. Oysa öğretmenin ders işleme biçimi ile öğrencinin öğrenme stili arasına uyum öğrenmeyi etkilemektedir.  programların merkezinde insan olmalıdır. Eğitim programları ise insan temelli yaklaşımlarına dayandırılarak, öğretimin kişiselleştirilmesi sağlanabilir. Bunun için öğrenen pozisyonundaki insan merkeze alınarak öğretim yöntem ve teknikleri seçilmelidir.

           Öğretmenler çoğu defa, sınav sonuçları ile başarı düzeylerini belirlediği için, öğrencileri sınavlara hazırlayabileceğine inandıkları stratejileri tercih etmektedirler. Bu stratejileri kullanmak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelmek yerine, grubun genel ihtiyaçlarına hitap eden ve herkese uyacağı düşünülen tek tip bir öğretimi ele alınmasına yol açmıştır. Özellikle üniversite sınavı gibi kitlesel sınavların yaygın oluşu bu anlayışın sürmesine sebep olmaktadır. Çoğu defa okul ortamında her şey bir noktaya kadar müsaade etmektedir. Peki ya “Siz sürekli  kendinizi geliştirmek için bir öğrenen olarak, bilgi ve beceri düzeyinizi arttırmak ister misiniz?  Öğrenme stiliniz nedir biliyor musunuz?”

          Bir telefon numarasını hatırlamak için, rakamların gözünüzde canlandığını mı, rakamları size söyleyenin sesini mi, yoksa telefonun tuşlarına dokunduğunuzu mu hatırlarsınız? İlk defa kullanacağınız bir elektronik aleti kılavuzunu tüm ayrıntılarıyla okuyarak mı, kılavuza bakmadan direkt düğmelere gelişi güzel basarak mı çalıştırmayı denersiniz? Tüm bu sorular ve buna benzer olan bir çoğu sizin öğrenme stiliniz hakkında ipuçları verecektir. Yani, siz nasıl daha iyi öğreniyorsunuz?

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir