Finlandiya Eğitim Sisteminde Neler Değişiyor?

 Finlandiya Eğitim Sisteminin Mevcut Durumu

Finlandiya’nın eğitim sistemi Dünya’da en çok merak edilen eğitim sistemidir. Özellikle PISA sınavlarında en başarılı ülkelerden biri olmasının büyük etkisi var şüphesiz. Sari Muhonen, Tımo Holopaınen ve Ulla Ilomäki-Keisala Finlandiya eğitim sisteminin başarısının arkasındaki en önemli şeyin, öğretmen eğitimine verdikleri önemden geldiğini ifade ediyorlar. Finlandiya eğitim sisteminde öğretmenlik mesleği için adayları seçme kriterleri; hukukçuların, tıp doktorların seçilmesinden bile daha zor. Bu ülkede herkes öğretmen olamıyor, adayları öğretmen olarak seçmekte oldukça seçiciler. Üniversiteler öğretmenlere hizmetiçi eğitimleri okullarda yapıyor.

20161210_164603

Finlandiya’da zorunlu eğitim 9 yıl, lise ise zorunlu değil. Liseler bizdeki meslek liseleri ve genel lise gibi ikiye ayrılıyor ve iki lise türü arasında geçişler yapılabiliyor. Üniversiteleri ise genel bilimler ve politeknik okulları olarak ikiye ayrılıyor. Meslek lisesinin devamı gibi olan ve iş dünyası için eleman yetiştiren politeknik okulları yüksek lisans seviyesine kadar, genel bilim üniversiteleri ise doktora seviyesine kadar sürüyor.

20161210_161936

Finlandiya eğitim sistemi anayasal rejimden kazanımlara doğru bir hiyerarşik bir sıra ile düzenleniyor. Ayrıca, okulların herbiri birer öğrenme topluluğu olarak birbirlerinden öğreniyorlar.

Aktif öğrenme yaklaşımını kullanan Finlandiya’daki okullardan sanılanın aksine sınıf yönetimi sorunları yaşanmıyor. Çünkü toplumun her kademesinde sorumluluık ve görevlerin yerine getirilme biçimi ile ilgili oturmuş bir kültür var.

20161210_164758

Ölçme değerlendirme sisteminde karne notlarına odaklanmıyor, öğrencileri sürekli test ederek rekabete sokmuyorlar. Sınavlarda öğrenme değerlendiriliyor. “Nasıl daha iyi öğrenebiliriz” sorusu üzerinde durulur. Öğrenciler değerlendirme sürecinin de içine dahil ediliyor.

Finlandiya Eğitiminde Neler Değişiyor?

Finlandiya, kendi eğitim sistemini sorgulamaya başladı. Çocukların gelecekte yaşayan  yetişkinler oldukları için, gelecek için yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. 19. Yüzyıl’ın ihtiyaçlarına yönelik olan eğitim sistemiyle 21. Yüzyıl ihtiyaçlarını kaşılayamayacaklarını farkettiler. Bunun için 21. Yüzyıl için gerekli olan becerileri tespit ederek yeni bir eğitim sistemi planladılar. 2020 yetkinliklerini ortaya koydular.

                         20161210_163615

 Finlandiya eğitim sistemindeki önemli değişiklikler şu şekilde sıralanabilir:

  • Finli öğrencilere disiplinlerarası bir eğitim verilecek. Yanlız Finli uzman eğitimcilerden Sari Muhonen, Tımo Holopaınen ve Ulla Ilomäki-Keisala kendilerine yöneltilen bir soruda bunun Tükiyede’ki özel okulların bazılarında uygunlanan PYP sorgulama merkezli öğrenme yaklaşımı ile bir benzerlik göstermediğini söylediler.
  • Öğrencilerin çoğu günümüzde internet kullandıkları için bazı bilgileri hatırlamak zorunda değiller. Bu yüzden bilgileri aktif bir şekilde öğrencek biçimde planlamalar yapmak gerekir. Bunun için küçük gruplar halinde öğretmenlerle beraber problemleri tartışarak çözmeye çalışacak.
  • Farklı branşlardaki öğretmenler disiplinlerarası eğitim anlayışı gereği birlikte çalışma planları hazırlayacaklar.
  • Okulda geçirilen süre azalıyor. Ortalama 5 saat olarak ayarlanacak.

 

 

Kaynak:

Eğitim Değişim Konferası-Finlandiya’nın Son Müfredat Değişikliği Paneli: Sari Muhonen, Tımo Holopaınen ve Ulla Ilomäki-Keisala, Prof. Dr. Mustafa Özcan, Figen Atalay

PISA 2015 Türkiye Sonuçlarının Araştırılması

PISA’da yani “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı”nda okulda öğretilen bilimsel bilgi artışının değerlendirilmesinden ziyade bilimsel bilgilerin günlük yaşamda kullanımının değerlendirilmesine odaklanıldığından; ders adları yerine “Fen Okuryazarlığı, Matematik Okuryazarlığı, Okuma Becerileri” kavramları kullanılmaktadır. PISA sadece öğrencilerin okul yaşamları ile sınırlı değil, gündelik yaşam çerçevesindedir.   Örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin, üst düzey zihinsel süreçlerin ve öğrenilenlerin gerçek yaşama aktarılmasının değerlendirilmesi esas amaçtır.

pisa-2

http://www.oecd.org/pisa/

2003’ten bu yana fen okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı ve okuma becerileri puanlarının artışı, Türkiye eğitim sisteminde ilerleyişi işaret etmiş, yüzleri güldürmüştü. Fakat yeni açıklanan PISA 2005 sınavının sonuçlarının çok daha  önceki yılların sonuçlardan bile daha  düşük olduğu görülmektedir. 72 ülke arasında Türkiye, fen okuryazarlığı alanında 52’nci, okuma becerileri alanında 50’nci, matematik alanında ise 49’uncu sırada yer aldı. araştırılması ve düşünülmesi gereken soruları gündeme getirdi. Bu sorular şunlar olabilir:

  • Sınavda üstün başarı gösteren Japonya, Estonya, Finlandiya ve Kanada gibi ülkelerin eğitim sistemi nasıldır?
  • Türk öğrencilerin birçok ülkeden geri kalmasının sebepleri ve Türk eğitim sisteminin önündeki engeller neledir?
  • Eğitim programlarımız PISA gibi sınavlarındaki ölçme değerlendirme yaklaşımı ile uyumlu öğrenme yaklaşımlarına yer vermesine rağmen neden sonuçlar beklendiği gibi değildir?
  • Türkiye’de ölçme değerlendirme sistemimiz, üst düzey zihinsel süreçlerin ve öğrenilenlerin gerçek yaşama aktarılmasının değerlendirilmesine ne kadar yer veriyor? Türk öğrenciler PISA sınav sisteminde ölçme değerlendirme etkinliklerine aşinalık durumları nasıldır?