KPSS-Öğretmen Adayları İçin

Alan Bilgisi Testleri

KPSS Eğitim bilimleri Testlerinin Alanlara Göre Dağılımı

Öğretim İlke ve Yöntemleri (KPSS 30 Soru)

Ölçme ve Değerlendirme (18 soru)

Eğitim Bilimleri: Gelişim Psikolojisi (12 Soru),

Öğrenme Psikolojisi (30 Soru),

Program Geliştirme (12 Soru),

Öğretim Yöntem ve Teknikleri(30 soru)

Rehberlik (18 Soru)

Yorumlar kapatıldı.