Öğretim İlke ve Yöntemleri

 

 

 

 1. Öğretim İlke ve Yöntemleriyle İlgili Temel Kavramlar
 2. Öğretim Hedeflerinin Belirlenmesi
 3. Öğretim İçeriğinin Seçimi ve Düzenlenmesi
 4. Öğrenme ve Öğretim İlkeleri
 5. Öğrenme Yaklaşımları/Kuramları/Modeller
 • Bağlaşımcı Kuram
 • Bilişsel Alan-Gestaltçı Kuram
 • Bilgi İşlem Süreci Kuramı
 • Okulda Öğrenme Kuramı
 • Tam Öğrenme Modeli
 • Gagne’nin Öğretim Modeli
 • Temel Öğretim Modeli (Glasser)
 • Aktif Öğrenme Modeli
 • Çoklu Zeka Kuramı
 • Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı
 • Probleme Dayalı Öğrenme Modeli
 • Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
 • İşbirlikli Öğrenme
 • Basamaklı Öğrenme Modeli
 • Beyin Temelli Öğrenme
 • Kuantum Öğrenme
 • Yaşam Boyu Öğrenme Modeli
 • Uzaktan Eğitim Modeli
 1. Düşünme Becerileri
  • Yaratıcı Düşünme Becerisi
  • Eleştirel Düşünme Becerisi
  • Yansıtıcı Düşünme Becerisi
 2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri

7.1. Öğretim Stratejileri

7.1.1. Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi

7.1.2. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi

7.1.3. Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi

7.2. Öğretim Yöntemleri

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Soru-cevap Yöntemi

Grupla Çalışma Yöntemi

Problem Çözme Yöntemi

Rol Oynama

Drama

Yaratıcı Drama

Örnek Olay İncelemesi

Gösterip Yaptırma

Mikro Öğretim

Öğretim Teknikleri

Grupla Öğretim Teknikleri

Bireysel Öğretim Teknikleri

Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri

 1. Öğrenme Stiller
 2. Öğretimim Materyalle Desteklenmesi
 3. Öğretimin Planlanması

 

Yorumlar kapatıldı.